ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω του “I’M TONIA” e-shop ( το οποίο εκπροσωπείται από την ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ & ΝΑΞΟΥ 2 16674 Γλυφάδα
Ελλάδα), θα σας ζητηθεί να παράσχετε κάποια προσωπικά στοιχεία.
Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση για την παράδοση των προϊόντων, τον αριθμό του τηλεφώνου σας (όποιο αριθμό τηλεφώνου που έχετε ορίσει), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση .
Η εταιρεία μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ. 1 (β) του Νόμου 2472/1997, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία που πραγματοποιήθηκε από τους πελάτες μας και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί ή να πουλήσει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση που υπάρξει νομική διαδικασία για την άρση της εμπιστευτικότητας (Ν 2225/1994) ή σύμφωνα με άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.
‘Ολη η διαδικασία της αγοράς με την πιστωτική σας κάρτα θα διενεργείται μέσα σε ασφαλές περιβάλλον της εκάστοτε αρμόδιας τράπεζας με την οποία έχει συνεργασία το e-shop “I’M TONIA” (δηλαδή ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας,κ.α).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το σύνολο του περιεχομένου στον ιστότοπο imtonia.com, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ενημερωτικού περιεχομένου, των γραφικών και των κωδικών προγράμματος όπως html και javascript, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της I’M TONIA και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί με κανένα τρόπο χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της I’M TONIA.
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι με την αποστολή της παραγγελίας σας, αποστέλλεται αυτομάτως στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση αποδεικτικό που επιβεβαιώνει την πρόθεση αγοράς. Το εν λόγω αποδεικτικό δεν αποτελεί σύμβαση και οι παραγγελίες μπορεί να ακυρωθούν ανά πάσα στιγμή, λόγω π.χ. ανεπάρκειας αποθεμάτων, απόρριψης της συναλλαγής με πιστωτική κάρτα, υποψίας για δόλια πρόθεση, ανακάλυψη λανθασμένης τιμής προϊόντος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κατά την κρίση μας. Παρακαλούμε να σημειώσετε επίσης ότι η I’M TONIA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει παραγγελίες για τους παραπάνω λόγους, είτε η πιστωτική σας κάρτα έχει χρεωθεί είτε όχι. Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα έχει ήδη χρεωθεί και η παραγγελία σας ακυρωθεί, η I’M TONIA θα πιστώσει στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας το ποσό που χρεωθήκατε. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Η I’M TONIA ενδέχεται κατά καιρούς να σας παράσχει συνδέσμους και παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η I’M TONIA δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν από το εν λόγω περιεχόμενο.

Ο παρών δικτυακός τόπος ελέγχεται και λειτουργεί με ευθύνη της I’M TONIA. Η I’M TONIA διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές των πληροφοριών του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτόν, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση της παρούσας πολιτικής θα αναρτάται.